04 September 2014
Books
Xavier Sala i Martín - Currículum
 

Here is a list of books, sorted by language of publication.

Click on the cover to read more about the book.

IN ENGLISH

x

ECONOMIC GROWTH
(with Robert Barro)

 • This graduate level text on economic growth surveys neoclassical and more recent growth theories, stressing their empirical implications and the relation of theory to data and evidence...
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH
1st Edition

 • This work presents the theories and the empirical record of modern growth scholarship. It is the first volume in McGraw-Hill's Advanced Series in Economics.
 • +info
x

ECONOMIC GROWTH SPANISH
(with Robert Barro)

 • Correspondiente a la traducción al castellano de la segunda edición en inglés, este texto analiza la teoría neoclásica del crecimiento y otros modelos más recientes...
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH FRENCH
(with Robert Barro)

 • Cet ouvrage qui constitue un apport essentiel à la croissance économique offre une présentation détaillée des principales théories de la croissance et des études empiriques récentes sur ce sujet...
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH GERMAN
(with Robert Barro)

 • Diese graduate level Text auf das Wirtschaftswachstum Umfragen neoklassischen und neuere Theorien Wachstum und betonte ihre empirischen Implikationen und das Verhältnis von Theorie, Daten und Beweise...
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH JAPANESE
(with Robert Barro)

 • 新古典派経済成長の調査と最近の成長理論、それらの実証的含意とデータと証 の理論の関係を強調する上でこの大学院レベルのテキスト。著者は、この広く使 用されているテキストの待望の第二版、成長の理論に捧げられた最初の近代教科書のための主要な改訂を実施している。本は多くの分野で拡大し,
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH RUSSIAN
(with Robert Barro)

 • Это выпускник текст уровне по вопросам экономического роста неоклассической исследований и более современные теории роста, подчеркивая их эмпирические последствия и отношение теории к данным и доказательств.
 • +info More Cart
x

ECONOMIC GROWTH CHINESE
(with Robert Barro)

 • 这对新古典经济增长的调查和更近的增长理论,强调经验的影响,以及有关数据和证据理论的 究生水平的文本。作者为期待已久的的第二版,这种被广泛使用的文字,致力于经济增长理论的最早的现代教科书进行了重大修订。
 • +info More Cart
x

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT
(Co-Editor, various years)

 • Published by the World Economic Forum, Geneva 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2011-2013, and 2013-2014.
 • +info More Cart

EN ESPAÑOL

x

PUES YO LO VEO ASÍ

 • Con rigor y sencillez, Xavier Sala i Martín explica tanto a los entendidos como a los neófitos las bases de la economía y del sistema económico mundial. La actual crisis financiera, definida por el autor como una de las más importantes...
 • +info More Cart
x

DIÁLOGOS CON XAVIER SALA i MARTÍN

 • Diálogos con Xavier Sala i Martín es una extensa sucesión de conversaciones entre el autor Jordi Graupera y Xavier Sala i Martín, uno de los economistas más brillantes del mundo.
 • +info More Cart
x

ECONOMIA LIBERAL PARA NO ECONOMISTAS Y NO LIBERALES

 • Xavier Sala-i-Martin repasa en este libro los principales problemas económicos de nuestros días, apostando claramente por la Economía de Mercado como el mejor enfoque para resolverlos.
 • +info More Cart
x

APUNTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO,
Second Edition.

 • Estas notas pretenden poner al alcance del estudiante de economía una descripción razonada del estado actual del pensamiento económico en temas de crecimiento.Se trata de los apuntes de los cursos impartidos por el profesor..
 • +info More Cart
x

APUNTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO,
(Primera Edición, 1994)

EN CATALÀ

x

És l'hora dels adéus?

 • La demanda dels catalans sembla estranya en un món que no està acostumat a dibuixar fronteres amb la força dels vots. Però hi haurà un dia en què votar per decidir fronteres serà normal. I quan ho sigui, la gent mirarà enrere i...
 • +info
x

DONCS JO HO VEIG AIXÍ

 • Provocador per alguns, visionari per d'altres. L'única cosa que Xavier Sala i Martín no suscita és indiferència. Amb rigor i senzille
sa, Xavier Sala i Martín explica, tant als experts com als neòfits, les bases de l'economia i del sistema econòmic mundial.
 • +info More Cart
x

CONVERSES AMB XAVIER SALA i MARTÍN
(Jordi Graupera)

 • Pagesos, xinesos, marxistes, liberals, jugadors i directius de futbol,polítics, mitjans de comunicació, dictadors africans, economistes, jubilats, funcionaris, joves, empresaris, missioners o condemnats a mort, res ni ningú escapa...
 • +info More Cart
x

ECONOMIA LIBERAL PER A NO ECONOMISTES I NO LIBERALS

 • Convençut de les bondats de l'economia liberal per al creixement econòmic i el desenvolupament mundials, Sala i Martín exposa el seu pensament amb el caràcter divulgatiu que caracteritza les seves col.laboracions en els mitjans de comunicació.
 • +info More Cart
x

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

 • Translation into Catalan of Robert Heilbronner's and Lester Thurow's "Economics Explained". Editorial Empúries, Barcelona. 1985.
 • +info

AMAZON, Click here if you want to buy any of these books.
Banner
Banner
Banner
Banner

Search

twitter