Banner
07 January 1999
Canvi climàtic? Quin canvi climàtic?
Mass media - Articles XSM
El Periódico
  
 

Tags: Mediambientalisme

"No hi ha evidència científica convincent que demostri que l'emissió de diòxid de carboni (CO2) o d'altres gasos causi l'escalfament catastròfic de l'atmosfera i comporti el canvi climàtic a la terra."

Qui ha escrit aquesta bogeria? Una colla d'empresaris del sector del petroli? Uns psicòpates anti-ecologistes que ens volen enganyar? Al cap i a fi, "tothom sap" que hi ha "consens entre els científics" sobre el fet que la terra s'està escalfant i que la "causa principal" són les "emissions excessives de gasos d'efecte hivernacle" fruit de la crema de combustibles fòssils! Els organitzadors de la darrera reunió a Buenos Aires van afirmar que l'escalfament de la terra era un fet sobre el que tots els científics estan d'acord. O no? O si? O no ho sabem?

La veritat és que he extret aquest fragment d'una petició firmada per uns 17.000 científics (gairebé la meitat dels quals són licenciats o doctors en física, geofísica, química, meteorologia, climatologia, oceanografia, biologia o bioquímica) promocionada per l'Institut de la Ciència i la Medicina d'Oregon als Estats Units (i que es pot trobar a l'internet a http://www.oism.org/pproject). A més, el document afirma que no hi ha fonaments científics per afirmar que (1) les emissions de CO2 o l'activitat humana en general estiguin causant un augment global de la temperatura de la terra, que (2) les darreres dècades, la terra s'estigui escalfament o que (3) hi hagi canvis climàtics causats per l'activitat humana. El fet que 17.000 científics signin una document d'aquest tipus indica, com a mínim, que el què els ecologistes anomenen "consens" sobre el tema de l'escalfament no existeix.

Per què hi ha disconformitat entre científics? Permeteu-me que, malgrat no ser jo un climatòleg, intenti explicar la font de la discrepància. Els ratjos solars atravessen l'atmosfera i xoquen contra la terra. Una part es reflecteix en forma de ratjos infrarojos que intenten tornar cap a l'exterior. Afortunadament, els gasos de l'atmosfera no deixen sortir alguns d'aquests ratjos infrarojos cosa que causa l'escalfament de la terra. Això, que s'anomena "efecte hivernacle", és un fenomen natural que fa que la terra tingui una temperatura que permet l'existència de vida: si no hi hagués hivernacle ens moriríem de fred!. El principal "gas" causant de l'efecte hivernacle és l'aigua (representa el 98% dels gasos hivernacle). Ara bé, el CO2 que es desprèn quan es crema fusta, carbó o petroli també té la propietat de retenir els ratjos infrarojos. A nivell teòric, per tant, es pot dir que quan l'home crema combustibles i, en conseqüència, emet CO2, pot estar contribuint a augmentar l'efecte hivernacle i, per tant, a augmentar la temperatura de la terra. Els científics han mostrat que, efectivament, la quantitat de CO2 trobat a l'atmosfera ha augmentat substancialment en les darreres dècades i sobre això no hi ha cap dubte ni cap discussió. A partir d'aquí, utilitzant models teòrics (el més utilitzat és el de l'IPCC "International Panel on Climate Change" de l'ONU) que relacionen la quantitat de CO2 amb els augments de temperatura, els científics prediuen com s'escalfarà la terra si es segueixen cremant combustibles fòssils. Aquestes prediccions són utilitzades per anunciar grans catàstrofes sobre descongelació de casquets polars, inundacions d'illes senceres i desgràcies generalitzades.

El problema és que totes aquestes profecies estan basades en models teòrics la validesa dels quals està per demostrar. I això és el que els 17.000 científics signants del document suara esmentat qüestionen. Per exemple, el model teòric de l'IPCC també prediu que, donat que l'home ha emès grans quantitats de CO2 en les darreres dècades, la temperatura a la terra hauria d'haver pujat de forma substancial. En particular, el model IPCC prediu que la temperatura hauria d'haver pujat en 0.07 graus entre 1979 i 1997 (veure gràfic annex). És certa aquesta predicció?

Hi ha diverses maneres de calcular la temperatura de la terra. Una d'elles és utilitzar les temperatures registrades fa 100 anys (mesurades amb termòmetres tradicionals) i comparar-les amb les d'ara. Si es fa això, es calcula que hi ha hagut un augment de mig grau en els darrers 100 anys. Això entra dins de la variabilitat natural inherent en el clima. La curiositat del cas, però, és que l'augment de mig grau es va produir entre el 1900 i el 1940. D'ençà del 1940, que és quan l'home ha cremat la major part del petroli que, suposadament, causa l'escalfament, la temperatura no ha pujat gens. Ans al contrari. Una segona mesura prové dels satèl·lits. Aquestes mesures, que són molt més precises, mostren que la temperatura de la terra ha baixat (si, baixat!) entre 0.01 i 0.02 graus durant els darrers 20 anys (veure gràfic annex).  Les mesures obtingudes amb globus radiosonda meteorològics també indica que la terra s'ha refredat durant les darreres dues dècades. L'evidència de què la terra s'està escalfant, doncs, està molt lluny de ser definitiva i, en conseqüència, la validesa dels models matemàtics utilitzats per a predir escalfament i cataclismes varis està en entredit.

Aquest i d'altres arguments similars presentats en el document de la Universitat d'Oregon, posen en dubte la validesa de les afirmacions contundents de determinats grups fonamentalistes que pretenen imposar, a través de conferències com la de Buenos Aires, "polítiques ecològiques". El més perillós és que aquestes polítiques poden limitar severament la capacitat de creixement de molts països pobres. I això sí que seria un greu problema per a la humanitat. A diferència del fenomen de l'escalfament de la terra, l'existència de pobresa a moltes zones del món és un fet contrastat. I el que hem de fer és ser prudents i ajudar als països pobres a esdevenir rics, encara que això comporti la utilització de combustibles fòssils, i no limitar les seves possibilitats de creixement tot basant-nos en un suposat canvi climàtic que molta gent dóna per vàlid però que no està, ni de bon tros, científicament demostrat.

 

Search

Banner